MISJA
Naszym celem jest pomoc dzieciom pozbawionym domu rodzinnego w poprawie ich warunków bytowych oraz w ich powrocie do normalnego życia.

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich

Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich została powołana w październiku 2006 r. W dniu 24 listopada 2006 r. uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Do grudnia 2011 r. funkcjonowała pod nazwą Fundacja Dom Krakowski – wtedy to zmieniła nazwę na Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich i została organizacją pożytku publicznego. W marcu 2012 roku Fundacja zakończyła realizację swojego pierwszego projektu – budowę rodzinnego domu dziecka w krakowskich Pychowicach. Od 15 kwietnia 2016 roku Fundacja zmieniła nazwę na Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich.

Obecnie Fundacja realizuje przede wszystkim projekty obejmujące działania aktywizujące i integrujące, mające na celu integrację wychowanków domów dziecka i młodzieży wychowującej się w swoich rodzinach oraz zminimalizowanie poczucie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród młodzieży.

Najważniejsze cele Fundacji im. Jacka i Piotra Michalskich:

 • budowanie rodzinnych domów dziecka dla rodzin zastępczych z 6-8 wychowankami,
 • sprawowanie opieki nad wychowankami rodzinnych domów dziecka: pomoc w rozwijaniu talentów i zainteresowań, organizacja wyjazdów edukacyjnych oraz warsztatów,
 • propagowanie idei tworzenia rodzinnych domów dziecka,
 • promocja miasta Krakowa – wspieranie organizacji przedsięwzięć ułatwiających życie mieszkańców, rozwoju kulturalnego miasta.
 • Jacek Michalski - Założyciel (zmarł w 2009 r.)
 • Lucyna Michalska
 • Piotr Michalski (zmarł w 2011 r.)
 • Małgorzata Michalska
 • Paulina Remi-Michalska
 • Wojciech Michalski
 • Michał Michalski
 • Tadeusz Huk
 • Anna Grudzińska-Huk
 • Małgorzata Michalska - Przewodnicząca
 • Lucyna Michalska
 • Wojciech Michalski
 • Małgorzata Michalska
 • Lucyna Michalska
 • Wojciech Michalski
 • Anna Grudzińska-Huk
 • Filip Fedorowicz
 • Stanisław Kwiecień
 • Jacek Santorski
Ewa Olechowska - Prezes Zarządu

Nagrody i wyróżnienia

Filantrop Krakowa

Filantrop Krakowa A.D. 2012

Tytuł „Filantrop Krakowa A.D. 2012” w kategorii za największy wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom.

Aktywności

Mecenas Dziecięcych Talentów

Mecenas Dziecięcych Talentów

Mecenas Dziecięcych Talentów – uczestnictwo w Projekcie Mecenat Dziecięcych Talentów edycja 2013/2014 oraz 2014/2015.